Budowa

Kod składa się z kilku wierszy danych (od dwóch do ośmiu). Pomiędzy wierszami występuje pasek oddzielający. Każdy wiersz składa się z 18 pasków i 17 odstępów. Posiada sumę kontrolną dla każdego wiersza. Wszystkie wiersze są numerowane, a ostatni wiersz zawiera informacje o ilości wierszy. Każdy wiersz składa się:
  • "cicha" strefa
  • znak start
  • cztery słowa danych kodujących osiem znaków. Ostatni znak jest sumą kontrolną wiersza
  • znak stop
  • "cicha" strefa

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.