Typ
Code 49, dwuwymiarowy kod kreskowy (ang. stacked code) o dużej gęstości.

Kodowane znaki
Kodowane znaki: ASCII(0)-ASCII(127). Długość kodu: zmienna (do 49 znaków alfanumerycznych lub do 81 cyfr).

Opis
Code 49 jest dwuwymiarowym kodem o dużej gęstości. Został wynaleziony jako jeden z pierwszych kodów, który umożliwiał pakowanie dużej ilości informacji na małym obszarze. Twórcą tego kodu jest David Allais z firmy Intermec Corporation. Wynalazł ten kod w 1987 roku. Do odczytu stosuje się skanery CCD, a do drukowania standardowe drukarki etykiet.
Code 49 jest zdolny kodować wszystkie znaki ASCII, ale tylko 49 z nich reprezentowanych jest bezpośrednio, a pozostałe powstają poprzez kombinacje symboli bezpośrednich i znaków specjalnych. Może kodować zmienną ilość informacji.

Zastosowanie
Stosowany jest w przemyśle elektronicznym, na urządzeniach medycznych. Umieszczany jest także na opakowaniach. Wykorzystywany tam, gdzie trzeba upakować dużo informacji na bardzo małej przestrzeni.